Jom Ikut!

26/04/2014

Analisis Sindiran Dalam Cerita Jenaka MelayuANALISIS UNSUR SINDIRAN DALAM KARYA AGUNG ; CERITA JENAKA MELAYU.

Abstrak.

Cerita Jenaka Melayu merupakan salah satu genre penting kesusasteraan tradisional Melayu yang dikumpulkan bagi dua tujuan atau fungi utama iaitu untuk menyampaikan ilmu atau pengajaran dan yang keduanya untuk tujuan berhibur. Penceritaan bercorak seperti ini merupakan cara yang digunakan oleh orang Melayu pada zaman dahulu untuk menyampaikan sesuatu pandangan. Perkara yang ingin ditegaskan melalui cerita-cerita tersebut bukanlah jenakanya , tetapi lebih kepada ilmu atau pengajaran atau pandangan hidup yang ditinggalkan oleh cerita tersebut. Justeru itu , kajian yang bakal dilakukan ini adalah untuk mengkaji unsur sindiran yang termuat di dalam Cerita Jenaka Melayu.  Kajian bakal menelusuri apakah sebenarnya yang cuba disampaikan oleh cerita melalui petikan-petikan daripada karya tersebut.1.0 Pengenalan.
Kajian yang dijalankan ini adalah untuk mengenalpasti unsur sindiran yang diketengahkan dalam karya agung Cerita Jenaka Melayu. Karya agung ini merupakan salah satu genre penting kesusasteraan tradisional Melayu yang diperturunkan dari satu generasi ke satu generasi yang lain. Masyarakat Melayu pada masa dahulu bukan sahaja menggunakan karya ini sebagai hiburan semata-mata , namun sebagai alternatif untuk menyampaikan pengajaran dan makna berlapis bagi menyindir sesuatu perbuatan yang dipraktiskan oleh masyarakat Melayu pada ketika itu. Penyampaian yang digunakan oleh pengarang pada ketika ini sangat halus , sesuai dengan sifat masyarakat Melayu itu sendiri yang dikenali sebagai masyarakat yang lemah lembut dan halus budi pekertinya.
            Dalam keseusasteraan Melayu , terutamanya dalam karya Cerita Jenaka Melayu lelucon atau lebih dikenali sebagai cerita jenaka terbahagi kepada dua bahagian. Bahagian yang pertama ialah cerita dongeng Melayu yang telah lama tersebar seperti cerita-cerita Pak Pandir , Pak Kaduk , Lebai Malang , Pak Belalang dan Si Luncai. Bahagian kedua pula ialah cerita-cerita jenaka saduran seperti Mat Jenin , Abu Nawas dan Musang Berjanggut. Walaupun cerita-cerita Melayu sezaman terus wujud dan berkembang , namun cerita-cerita jenaka tradisional tetap mendapat tempat dalam masyarakat Melayu.
            Menurut sesetengah pengkaji , cerita-cerita jenaka tradisional ini dibahagikan kepada tiga kelompok menurut sifat watak-watak utamanya. Kelompok pertama dalam kategori bodoh sial mengumpulkan watak Lebai Malang dan Pak Kaduk. Sebagai contoh Pak Kaduk ditipu raja sehingga bertukar ayam.Kerana bodoh mengatur strategi , bercampur dengan sedikit sifat tamak , Lebai Malang pulang ke rumah kelaparan. Kategori yang kedua pula ialah golongan yang diletakkan dalam kelompok pintar bodoh iaitu Pak Pandir. Sebagai contoh kerana sikap Pak Pandir yang bodoh , kurang akal dan sering menerima nasib malang Pak Pandir sering mendapat bencana dan kerugian seperti anaknya mati dicelur , majlis kendurinya huru-hara oleh ‘jemputan’ garam yang dibeli hancur di dalam air dan sebagainya. Manakala kelompok ketiga pula ialah kategori pintar iaitu watak Pak Belalang dan Si Luncai.
            Cerita jenaka merupakan cerita-cerita sederhana yang disampaikan secara santai . Kerana itu strukturnya juga amat sederhana. Kebanyakan cerita dimulai dengan pengenalan watak utama secara bersahaja , diikuti peristiwa lucu yang dilakukan oleh watak utama itu tadi. Sering kali watak utama adalah penyambung cerita kerana urutan berbagai-bagai peristiwa menjadi satu cerita oleh penglibatan watak utama berkenaan. Bagi laras gaya bahasa pula , tidak ada gaya bahasa tertentu yang digunakan dalam penyampaian cerita-cerita jenaka. Kerana itu cerita jenaka dapat dituturkan oleh sesiapa sahaja kerana penyampaiannya dalam bentuk pertuturan seharian.

2.0 Objektif Kajian.
a.      Meneliti secara umum kisah-kisah yang diceritakan dalam Cerita Jenaka Melayu.
b.      Mengenalpasti unsur-unsur sindiran yang terdapat dalam Cerita Jenaka Melayu.
c.       Melihat kaitan unsur sindiran dengan sikap orang Melayu sendiri.

3.0 Persoalan Kajian.
a.      Apakah kisah-kisah yang terkandung dalam Cerita Jenaka Melayu?.
b.      Apakah contoh-contoh sindiran yang terdapat dalam Cerita Jenaka Melayu?
c.       Apakah perkaitan antara sikap orang Melayu dengan Cerita Jenaka Melayu?

4.0 Kepentingan Kajian.
Unsur jenaka sering hadir dalam keseusasteraan , sama ada untuk memenuhi naluri manusia untuk tujuan berseronok atau bergembira yang disalurkan melalui sastera lisan ataupun sastera bertulis dengan tujuan menghibur , ataupun ditingkatkan kepada tahap lebih tinggi dengan menggandingkan ciri kejenakaan dengan tujuan pengajaran moral , sindiran yang tidak ketara , mengkritik dan menghina dan memberontak terhadap pihak rasmi. Kejenakaan yang dicetuskan oleh pengarang secara tidak langsung sebenarnya cuba untuk menyampaikan maksud berlapis. Hal ini sangat mencerminkan sifat orang Melayu yang sangat halus budi pekertinya. Justeru itu kajian ini adalah sangat penting bagi menelusuri unsur-unsur sindiran yang wujud dalam Cerita Jenaka Melayu. Bukan sekadar untuk perkongsian ilmu sastera tradisional , tetapi juga sebagai pengajaran bagi kita generasi pada masa kini untuk meneliti betapa halusnya masyarakat pada zaman dahulu cuba untuk menyampaikan sesuatu pandangan yang disifatkan sebagai negatif dan tidak enak untuk diungkapkan secara terus.
  
5.0 Metodologi Kajian.
Kajian terhadap unsur sindiran yang digunakan dalam Cerita Jenaka Melayu menggunakan beberapa kaedah iaitu yang pertama kaedah kepustakaan. Kaedah ini digunakan pengkaji untuk mengetahui sikap-sikap orang Melayu yang dipetik daripada kata-kata tokoh terkenal. Kaedah kedua ialah kaedah mengkaji teks yang sedia ada iaitu teks karya agung ; Cerita Jenaka Melayu.

6.0 Dapatan Kajian.
Menurut Kamus Dewan 2005 : 623 , perkataan jenaka bermaksud perbuatan atau kata-kata yang menggelikan hati atau lawak . Apabila digabungkan dengan cerita jenaka dapatlah ditakrifkan bahawa maksudnya ialah kisah yang menggelikan hati atau lawak.  Menurut Mohd Taib Osman 2007 : xvii ; unsur jenaka sentiasa hadir dalam kesusasteraan , sama ada untuk memenuhi naluri manusia untuk berseronok atau bergembira yang disalurkan melalui sastera lisan atau sastera bertulis dengan tujuan menghibur , ataupun ditingkatkan lagi ke tahap lebih tinggi dengan menggandingkan ciri kejenakaan dengan tujuan pengajaran moral , sindiran yang tidak sangat ketara , mengkritik dan menghina dan memberontak terhadap pihak rasmi. Semuanya ini dilakukan menerusi persendaan.
            Unsur sindiran yang digunakan dalam karya Cerita Jenaka Melayu disifatkan sebagai bahasa yang bersifat emotif. Unsur-unsur sindiran dalam laras sastera atau kreatif seringkali berfungsi untuk  menyatakan sesuatu makna yang sebaliknya. Unsur sindiran ini sering terdapat dalam kehidupan orang Melayu.
Tujuan penggunaan unsur sindiran ialah untuk menyampaikan sesuatu yang kurang disenangi dengan tidak dinyatakan secara terus.Antara unsur-unsur sindiran adalah seperti berikut:-
a.       Unsur Ironi.
Ironi merupakan bahasa sindiran yang halus tetapi mempunyai makna yang tajam. Bunyi penyebutan atau cara ungkapannya yang disampaikan adalah lembut tetapi sesiapa yang terkena akan terasa tajam sindirannya. Biasanya unsur ironi membawa maksud yang bertentangan dengan maksud sebenarnya. Digunakan dalam percakapan antara dua pihak.

Contoh:
Ø  Dah jatuh. Kan aku dah kata tadi. Ha, panjatlah lagi. Panjat.
Ø  Wah, bersihnya bilik ini! Puntung rokok dan cebisan kertas bertaburan di lantai.

b.      Unsur Sarkastik.
Unsur sarkastik  merupakan bahasa yang pengucapan yang sering kali akan menyakiti hati orang lain yang mendengar atau menerima ungkapan tersebut. Unsur sarkastik bersifat kesat. Sindiran begini tidak dinyatakan secara sinis tetapi dinyatakan kerana marah kepada seseorang. Kerapkali sindiran jenis ini kurang digunakan dalam masyarakat Melayu kecuali kerana terlalu marah serta tidak dapat mengawal perasaan sendiri.
Contoh:
Ø  Pergi jahanam kamu. Aku tidak suka melihat kamu lagi!
Ø  Bangsat engkau, benci aku melihat muka engkau di sini!
Ø  Nyah kamu dari rumah aku!

c.       Unsur Sinisme.
Bahasa yang bersifat sinis. Bahasa ini lebih lembut daripada bahasa sarkastik tetapi lebih keras  daripada bahasa kiasan ironi. Bahasa sinisme letaknya di tengah-tengah antara bahasa sarkastik dan bahasa ironi. Nada yang digunakan agak keras  dan menyentuh perasaan orang yang mendengarnya.
Contohnya:
Ø  Biarlah dia pergi, muak aku melihatnya.

            Watak-watak protagonis jenaka yang wujud dalam cerita rakyat Melayu seperti Pak Kaduk , Lebai Malang , Pak Pandir , Pak Belalang , Si Luncai atau Mat Jenin menampakkan ciri-ciri jenaka yang timbul daripada perwatakan realiti manusia sejagat. Kisah-kisah jenaka yang dipaparkan menerusi karya agung ini merupakan analogi atau cerminan terhadap sikap orang Melayu itu sendiri yang sering sahaja lalai apabila mengecapi nikmat dan kemewahan yang sementara. Sebagai contoh sikap dungu dipaparkan menerusi perwatakan Pak Kaduk yang menang sorak tetapi kampungnya tergadai. Begitu juga sikap lurus bendul Pak Pandir yang melakukan sesuatu tanpa memikirkan akibat jangka masa panjang. Manakala , sikap suka memasang angan-angan tinggi tetapi tidak mahu berusaha diaparkan menerusi watak Mat Jenin yang suka berangan-angan kosong.
            Cerita jenaka lazimnya adalah mengenai hubungan sosial yang wujud antara manusia. Contohnya di antara pihak pemerintah dan rakyat , rakyat dengan rakyat dan antara keduanya. Corak pemerintahan dilakukan dengan berhati-hati pengarangnya seperti dalam penceritaan yang cuba menyindir raja yang dikatakan sebagai orang yang mudah ditipurakyat ataupun raja yang mempunyai imej yang tidak begitu baik. Kelemahan pihak pemerintah sengaja ditonjolkan oleh pengarangnya. Ia lebih bersifat kritikan sosialkepada masyarakat. Unsur-unsur kritik dan sindiran ini dijalin dalam bentuk ketidaksungguhan, secara senda gurau yang dapat menimbulkan senyum tertawa,orang yang terkena sindiran dan kritik itu tidak marah atau dendam.
Cerita jenaka yang berfungsi sebagai sindiran atau kritikan sosial biasanya mengandungi sindiran-sindiran yang tajam terhadap sesuatu perkara seperti yang dikatakan sebelumnya.Selalunya bahan sindiran ialah tentang sikap pemimpin, ketua dan juga sikap sesetengah orang yang melupakan agama, tradisi dan budaya mereka sehingga melakukan perbuatan-perbuatan sumbang, perbuatan yang menyalahi undang-undang,nilai-nilai moral dan agama dan sebagainya. Melalui beberapa cerita jenaka Melayu, kita akan dapat melihat unsur-unsur kritikan sosial atau sosiologi dan nilai-nilai moral di dalamnya.

a.                   Lebai Malang ; Sikap Tamak Haloba.

Sekali persetua , datanglah seorang laki-laki ke rumahnya mengajak akan dia melawat orang mati. Maka kata Pak Lebai , “ Baiklah. Kembalilah tuan dahulu”. Dan seketika lagi datanglah pula seorang kanak-kanak menjemput Pak Lebai kerana hendak kenduri berkhatam pengajian . Maka jawab Pak Lebai , “ Yalah , baliklah engkau dahulu”. Ada sekejap pula datang seorang lagi mempersilakan Pak Lebai ke terataknya oleh hendak berdikir maulud. Maka itu disanggup juga oleh Pak Lebai ; demikian jugalah katanya. Maka ketiga-tiga mereka itupun pulanglah ke rumah masing-masing berhadirkan sekalian alatnya kerana harapkan Pak Lebai akan datang ke rumah masing-masing.
( Cerita Jenaka Melayu 2007 :53)

Sudah sembahyang , lalu berfikir di dalam hatinya , ‘ Ke mana baik aku pergi ini? Jika aku pergi kepada orang mati, tentu aku mendapat sedekah kain putih dan tikar. Dan kalau aku pergi kepada orang berkhatam pengajian itu , perutku tentulah kenyang , dan sedekah pula secupak daging kerbau , serta kelapa setali dan kampit beras satu. Dan jikalau aku pergi kepada orang berdikir itu , tentulah perutku kenyang makan lempeng penganan angkatan orang itu. Maka kalau begitu , baiklah aku pergi kepada orang mati itu dahulu kerana sabda junjungan , dahulu kerjakan wajib daripada kerja yang lain-lain.
(Cerita Jenaka Melayu 2007 : 54).

Petikan di atas menunjukkan sikap Lebai Malang yang bersifat tamak kerana sanggup menerima  ketiga-tiga jemputan walaupun tidak pasti dapat menghadirinya kesemua majlis dalam masa yang sama. Hal ini dapat menunjukkan bahawa pengarang cuba untuk mengkritik masyarakat yang seringkali sahaja melakukan sesuatu demi mendapatkan manfaat disebaliknya. Hal ini bukan sahaja mencerminkan sikap pentingkan diri sendiri , malahan juga tidak memikirkan kesannya terhadap orang lain. Sikap tamak haloba biasanya akan membawa kesan negatif di akhirnya. Justeru itu sikap ini sewajarnya dihindarkan kerana ianya bukan hanya menyusahkan diri sendiri malahan juga orang lain.
Walaupun begitu , terdapat sifat yang boleh dipuji mengenai tentang sifat sabar Lebai Malang.Keseluruhan kisah menggambarkan walaupun Lebai Malang gagal menghadiri ketiga-tiga jemputan tersebut tetapi ia tetap tenang apabila diberitahu yang majlis-majlis itu telah selesai. Dalam perjalanan pulang Lebai Malang teringat hendak mengambil nira lalu lempeng yang dibawanya diletakkan disigai pokok. Memang nasibnya kurang baik, lempengnya telah dilarikan anjing.Kemudian dia melihat anjing tersebut masuk ke dalam sebuah lubang kayu. LebaiMalang menanggalkan pakaiannya dan menyumbat lubang kayu itu tetapi anjing dapat melepaskan diri mengikut lubang yang lain. Kerana kebodohannya dan sifat tamaknya juga dua ekor punai yang hampir ditangkapnya terlepas.
Kemudian apabila Lebai Malang mencari pakaiannya semula, ternyata telah dicuri orang dan terpaksalah pulang bertelanjang bulat. Perbuatan Lebai Malang yang tidak mempunyai sifat sabar menyebabkan dia kehilangan kesemua yang diingininya walaupun pada awalnya mempunyai sifat sabar. Melalui cerita Lebai Malang, pengarang cuba mengkritik golongan lebai yang menduduki status yang tinggi dalam masyarakat dan dihormati masyarakat. Walaupun begitu wujud dalam kalangan ini juga yang memiliki sifat-sifat yang buruk seperti sifat tamak. Lebai Malang melakukan kerja-kerja kerana mengharapkan balasan yang lumayan. Hal ini jelas mencerminkan sikap tamak yang menjadi sebahagian daripada sifat masyarakat.
          
b.                  Mat Jenin ; Sikap suka berangan-angan.

Aku memanjat ini dalam 25 pokok , dapatlah aku lima puluh biji. Maka aku jual nyiur itu , dengan harga satu duit sebiji dapatlah aku duit lima kupang. Kemudian aku belikan pula nyiur yang murah harganya , dapat pula enam puluh biji. Kemudian akau tanak minyak. Kemudian aku jual itu minyak dapatlah aku untung sekupang, sudah jadi duit aku itu tujuh kupang. Kemudian aku belikan ayam pula , seekor jantan , seekor betina dengan harga tiga keduanya. Tinggal duit aku empat kupang. Kemudian aku belikan padi sepuluh gantang , harga tengah dua kupang , akan makanan ayam ini tinggal duit aku lagi satu suku. Maka jadilah duit ini akan aku belanja memelihara itu ayam. Kemudian , ini ayam lama-lama ia bertelur beranak dan maknya pun ber(a) nak jadi banyaklah ayam aku.
(Cerita Jenaka Melayu 2007 : 120)

Mat Jenin merupakan watak yang sangat umum dalam kalangan masyarakat Melayu. Watak ini dilambangkan sebagai watak yang suka berangan-angan dan tidak membawa apa-apa keuntungan kepadanya.  Mat Jenin yang leka dengan angan-angannya semasa memanjat pokok kelapa sehingga terlalu tinggi angan-angannya menyebabkan dia mati terjatuh dari pokok kelapa. Walaupun cerita Mat Jenin diperlihatkan sebagai cerita jenaka dan menjadi unsur sindiran kepada masyarakat supaya tidak meletakkan angan-angan terlalu tinggi namun dari konteks yang lain kisah ini sebenarnya mengandungi falsafah dan pengertian berlapis bergantung kepada situasi dan konteks. Mat Jenin merupakan ikon watak yang suka berangan-angan dalam keadaan yang tidak sepatutnya hingga menerima padah. Namun imaginasinya memperlihatkan falsafah bahawa cita-cita perlu dimulakan dengan satu langkah yang kecil. Walaupun angan-angan Mat Jenin berakhir dengan tragedi namun pendekatan yang digunakan oleh pengarang dalam mengolah cerita ini mengandungi falsafah moral yang cukup tinggi.
Selain itu ,  berkemungkinan juga Mat Jenin adalah lambang pada segelintir masyarakat yang ingin maju dan bersaing tetapi semangat begini dibunuh oleh masyarakat Melayu itu sendiri. Sehingga kini, sifat suka dengki-mendengki seolah-olah menjadi duri dalam daging orang Melayu kerana wujud amdaian yang mengatakan bahawa orang Melayu gemar senang merasa iri hati melihat kejayaan orang lain. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat Melayu sukar untuk maju ke hadapan. Jika dilihat daripada aspek kemajuan orang Melayu pada masa kini , ada kebenarannya falsafah ini. Hal ini kerana ekonomi orang Melayu masih juga ketinggalan dibelakang jika dibandingkan dengan ekonomi kaum-kaum yang lain. Padahal jika diteliti , masyarakat Melayu merupakan penduduk bumiputera yang adalah golongan yang banyak menerima insentif dan bantuan daripada golongan pemerintah. Namun sikap orang Melayu yang segelintirnya tidak menjalankan amanah dengan baik menyebabkan orang Melayu yang lainnya menerima kesan yang negatif. Falsafah ini ternyata sejajar dengan falsafah hidup yang cuba diketengahkan oleh pengarang.

c.                   Pak Pandir ; Sikap lurus bendul.

Keduanya pun makanlah. Maka Pak Pandir makan baharu dua , tiga suap , ikan salainya pun sudah habis. Maka kata Pak Pandir “ Andeh , Andeh , berilah aku lauk sedikit. Lauk aku sudah habis”. Maka jawab Mak Andeh “ Aku pun sudah habis juga”. Ujar Pak Pandir “ Ada ku tengok di bawah paha Andeh itu”. Kata Mak Andeh “ Yang aku makan ini daging paha aku , bukannya ikan salai”. Maka Pak Pandir pun segeralah mengambil goloknya mengiris daging pahanya serta dibakar, diperbuatnya lauk.
(Cerita Jenaka Melayu : 80)

Pak Pandir merupakan watak yang digambarkan sebagai seorang manusia yang dungu kerana sifatnya yang lurus , naïf dan bendul. Kelucuan Pak Pandir timbul daripada tindak-tanduknya yang disifatkan seperti bodoh atau lurus. Namun begitu sebenarnya tindakan Pak Pandir ini dilihat ada rasionalnya. Petikan di atas menunjukkan sifat Pak Pandir yang lurus kerana tidak memikirkan kesan akibat perbuatannya itu. Pak Pandir begitu naïf mempercayai kata-kata Mak Andeh yang menyatakan bahawa Mak Andeh menghiris daging pehanya untuk dijadikan lauk. Tanpa berfikir dua kali , Pak Pandir terus menghiris daging pehanya untuk dijadikan lauk. Kesannya Pak Pandir terpaksa menanggung kesakitan akibat perbuatannya itu. Dalam hal ini pengarang sebenarnya cuba untuk menyampaikan pengajaran bahawa seseorang itu sepatutnya memikirkan dengan sedalam-dalamnya sebelum melakukan sesuatu perkara supaya tidak mendatangkan kemudaratan di kemudian hari.
            Pada keseluruhan cerita , Pak Pandir digambarkan sebagai watak yang lurus bendul. Hal ini jelas sewaktu situasi MakAndeh meminta Pak Pandir memandikan anak mereka menggunakan air panas. Tanpa berfikir panjang Pak Pandir memandikan anak mereka di dalam air yang sedang menggelegak panasnya. Dalam situasi ini kita mungkin melihat watak Pak Pandir sangat bodoh kerana tindakannya. Namun begitu , tindakan ini sebenarnya merupakan sindiran kepada orang Melayu supaya tidak melakukan tindakan secara terburu-buru. Mak Andeh juga sepatutnnya menjelaskan dengan baik apakah yang dimaksudkan dengan air panas yang boleh digunakan untuk memandikan anak mereka. Hal ini juga memperlihatkan supaya sesuatu arahan sepatutnya diberikan secara jelas supaya tidak wujud salah faham. Hal inilah sebenarnya yuang berlaku dalam masyarakat Melayu pada masa kini. Kita gemar berprasangka buruk terhadap orang lain , sedangkan situasi sebenarnya tidaklah sebegitu. Sesuatu hal yang tidak diketahui kebenarannya sepatutnya disiasat terlebih dahulu supaya tidak mendatangkan fitnah ataupun salah faham kepada orang lain.

d.                  Pak Belalang ; Sikap malas berusaha.

Maka orang bekerja bendang pun masing-masing turun ke bendangnya membuat pekerjaan ; ada yang mencuci parit , membaiki batas-batas mana-mana yang patut dan rosak , dan ada yang meneggala dengan kerbau yakni tanah di dalam petak bendang itu supaya menjadi lebut semuanya , boleh senang menanam padi , lagi pula menyuburkan pokok padi sampai ke buahnya. Maka ada pula yang memagar dan berbuat berbagai-bagai ikhtiar supaya terpelihara daripada marabahaya musuhnya seperti tikus , ulat dan babi. Maka di dalam hal yang demikian itu , semua orang membuat pekerjaan , melainkan Pak Belalang tiga beranak asyik dengan tidur siang malam di rumahnya dengan berdukacita yang teramat sangat dengan kehidupannya , dengan tiada tampak jalan melapangkan cagarannya yang akan boleh makan.
(Cerita Jenaka Melayu 2007 : 87-88)

Dalam petikan di atas menggambarkan bahawa sikap Pak Belalang yang malas berusaha. Masyarakat kampung yang bangun awal pagi bersama-sama menguruskan bendang dan sawah padi mereka , namun Pak Belalang dan anak-anaknya masih lena dibuai mimpi dalam tidur mereka.
Namun begitu melalui keseluruhan cerita , walaupun Pak Belalang ini bersifat malas , melalui kebijaksanaannya dalam melakukan tipu helah menyebabkan Pak Belalang menikmati kehidupan yang selesa. Pak Belalang sebenarnya memiliki tuah apabila kebetulan nasib baik menyebelahinya.  Semasa peristiwa Pak Belalang menyamar sebagai ahli nujum menyelesaikan masalah orang kampung yang mengalami kehilangan kerbau milik mereka , hal tersebut jelas berlaku secara kebetulan kerana kebetulan anak Pak Belalang yang menjumpainya. Perlakuan ini ternyata jelas telah mencetuskan kejenakaan apabila kelakuan yang dilakukan ini merupakan tipu helah yang ringkas tetapi berjaya pula membuatkan orang lain mempercayai bahawa Pak Belalang mempunyai kebolehan yang luar biasa. Begitu juga semasa peristiwa Pak Belalang sudah mati akal untuk menjawab teka-teki terakhir semasa cabaran yang dihadapinya untuk membela maruah raja. Pak Belalang tidak menyangka soalan tersebut dan tidak tahu bagaimana hendak menjawabnya. Ikhtiar Pak Belalang Pak Belalang ialah dengan menyeru nama anaknya Belalang. Namun terjadi kebetulan yang baik pula apabila ternyata apa yang ada di dalam genggaman nakhoda kapal itu ialah belalang.
            Pengajaran yang boleh didapati melalui cerita ini ialah kepintaran patut juga disertakan dengan usaha. Sekiranya manusia malas berusaha walau sedikitpun, tidak aka nada hasil yang positif. Selain itu juga pengarang cuba menyelitkan unsur nasihat kepada masyarakat  supaya jangan mudah percaya kepada ramalan dan nujum kerana kebanyakan ramalan ahli nujum itu tidak benar malah banyak mengandungi unsur tipu helah dan muslihat yang akan membawa padah yang buruk. Hal ini menunjukkan sindiran kepada masyarakat Melayu yang ada sesetengahnya begitu taksub dengan kepercayaan karut untuk mencapai sesuatu kejayaan. Kejayaan tanpa usaha adalah sesuatu yang mustahil untuk dicapai.

e.                Pak Kaduk ; Sindiran terhadap raja.
“Hai Pak Kaduk , mari kita bertukar ayam! Ambillah ayam beta ini, elok , cuba lihat romannya jalak putih mata , dan ayam Pak Kaduk Biring Si Kunani sahaja tiada berapa tuahnya”. Setelah didengar oleh Pak Kaduk akan titah baginda menggula dirinya itu , percayala ia. Maka sembahnya. “ Ampun tuanku , beribu-ribu ampun! Jikalau sudah titah Duli Yang Maha Mulia , relalah patik , seperti titah itu sedia terjunjung diatas jemala ubun-ubun patik”. Pada akhirnya lalu bertukarlah keduanya akan ayam masing-masing.
(Cerita Jenaka Melayu 2007 : 46)

Kisah Pak Kaduk merupakan kisah yang menggambarkan Pak Kaduk yang begitu mempercayai raja yang dianggap tinggi sebagai pemerintah tertinggi. Melalui kisah Pak Kaduk juga kita  melihat nilai-nilai moral dan pengajaran yang beitu sarat tersirat di dalam cerita ini. Pada keseluruhan cerita Pak Kaduk digambarkan sebagai seorang rakyat biasa yang bersikap terlalu jujur, menaruh sepenuh kepercayaan terhadap rajanya dantidak terlintas di hatinya yang raja hendak menipunya. Tetapi sebaliknya pihak raja pula cuba menggunakan kedudukan dan pengaruhnya untuk menipu Pak Kaduk dengan mengatakan bahawa ayam baginda lebih bertuah daripada ayam Pak Kaduk. Kerana permintaan raja itu, Pak Kaduk telah menukarkan ayam miliknya dengan ayam yang dipilih oleh raja. Di pengakhiran cerita Pak Kaduk telah kalah dan hilang pertaruhan iaitu kampungnya sendiri dan terpaksa pulang ke rumah dalam keadaan  bertelanjang bulat.
 Jika diteliti melalui keseluruhan cerita ini, sebenarnya cerita ini menyindir golongan feudal yang telah menggunakan kuasa dan pengaruh untuk kepentingan diri, di samping memberi pengajaran supaya khalayak sentiasa berhati-hati dan jangan terlalu mudah mempercayai kata-kata orang walaupun orang yang berpengaruh. Perbuatan raja tersebut amat bertentangan dengan etika Islam kerana raja telah menipu seorang yang lemah seperti Pak Kaduk.Nilai moral yang ingin disampaikan melalui kisah ini ialah agar kita jangan mengamalkan sifat suka berjudi kerana sifat seperti ini akan membawa akibat yang buruk iaitu membawa kepada papa kedana. Sifat suka berjudi yang ada pada Pak Kaduk menyebabkan dia telah kehilangan semua harta bendanya. Pak Kaduk bukan sahaja kehilangan harta benda tetapi juga mendapat malu kerana bersorak kesukaan apabila dia melihat ayam sabungnya menang tetapi ia lupa bahawa ia telah kehilangan semuanya kerana telah menukarkan ayam miliknya dengan ayam yang dimiliki oleh raja. Justeru itu , melalui cerita ini dapatlah dijadikan panduan dan pengajaran kepada khalayak supaya tidak mengamalkan sifat suka berjudi kerana bakal memudaratkan diri dan juga orang lain. Malahan sikap suka berjudi juga tidak membawa keuntungan sebaliknya membawa kepada kemusnahan dan akan menjadi papa kedana. Tambahan lagi hukum berjudi adalah haram dan dilarang dalam etika Islam.

7.0 PENUTUP.

Secara keseluruhannya cerita jenaka Melayu sebenarnya hanyalah merupakan sebahagian daripada tajuk kecil yang terkandung di dalam Kesusasteraan Melayu Lama dan tidaklah begitu diambil perhatian oleh masyarakat .Naskhah Cerita Jenaka Melayu bukan sahaja digunakan sebagai alat hiburan semata-mata , tetapi juga sebagai alternatif untuk menyampaikan sesuatu maksud tersirat melalui cara yang halus. Dalam konteks pendidikan, pelajar tidak berkesempatan mengenali dan memahami cerita jenaka dengan lebih mendalam lagi kerana pengajaran kesusasteraan Melayu semakin terhad di sekolah. Cerita jenaka ternyata  mampu untuk membuka minda pelajar supaya menganalisis maksud tersirat disebalik sesuatu cerita. Di sekolah sesetengah guru sahaja yang dapat menjalankan tugasnya dengan baik dalam memastikan pelajarnya mengkaji dengan lebih mendalam dan memahami secara kritis mengenai cerita jenaka Melayu. Walaupun cerita jenaka hanya merupakan sebahagian tajuk kecil sahaja tetapi ada banyak hal atau aspek atau perkara yang boleh diperlihatkan kepada pelajar seperti unsur-unsur sosiologi dan moral. Pelajar tidak akan tahu bahawa banyak hal atau perkara atau aspek yang terkandung di dalam cerita jenaka ini jika tidak dikupas.
Peranan sebagai guru seharusnya dapat ‘membuka mata’ pelajar untuk melatih mereka berfikir secara kritis dan kreatif mengenai unsur-unsur yang terkandung di dalam cerita tersebut.Cerita-cerita jenaka Melayu bukanlah semata-mata bahan hiburan untuk bergelak ketawa dan penuh dengan kisah dongeng dan khayal.yang menggunakan daya imaginasi yang tinggi Jika ditinjau dari segi kebudayaan dan kemasyarakatan, jelas bahawa cerita-cerita ini dapat digunakan untuk mencari beberapa jawapan yang dapat menjelaskan budaya sesuatu masyarakat itu di samping menerapkan unsur-unsur atau nilai-nilai moral dan pengajaran.Unsur-unsur didaktif yang terkandung di sebalik kelucuan cerita itu dapat menuntun dan menyedarkan mereka yang lalai serta memberikan pengajaran secara spontan kepada yang membacanya khususnya para pelajar.
Disebalik kelucuan yangdisampaikan atau diceritakan itu tersirat unsur-unsur moral dan nasihat untuk dijadikan sebagai panduan hidup dan membawa mesej kritikan sosial yang ditujukan kepada golongan tertentu. Melalui sifat watak-wataknya kita dapati bahawa ianya memberikan satu bentuk pengajaran dan tauladan kepada para pelajar, dengan meneliti sifat-sifat bodoh wataknya, seorang guru dapat membuat kesimpulan bahawa sikap kebodohan yang ditonjolkan itu boleh dijadikan contoh tauladan agar para pelajar tidak mengamalkannya.Analisis cerita jenaka Melayu dengan menggunakan pendekatan sosiologi pula dapat membantu para pelajar melihat cerita-cerita ini sebagai hasil budaya yang dapat memberi pengetahuan mengenai budaya dan masyarakatnya. Tambahan lagi melalui kisah-kisah seperti ini juga dapat memperlihatkan corak pemikiran pengarangnya dan juga masyarakatnya melalui tindak tanduk watak-watak dalam cerita, latar, pandangan dan cita-cita watak mengenai kejayaan dan kegagalan serta corak masyarakat yang tergambar dalam cerita-cerita tersebut. Manakala pendekatan moral atau pengajaran berguna dalam mendidik para pelajar secara tidak langsung di sebalik kelucuan cerita-cerita tersebut kerana tanpa disedari, cerita jenaka dapat memberi nasihat dan moral kepada para pelajar dan memberi pengetahuan kepada para pelajar untuk berfikir secara kritis.dan tidak bersifat satu hala sahaja.

BIBLIOGRAFI.

Abdul Halim Ali (2011) Pengantar Teori Dan Kritikan Sastera. Selangor : Persatuan Penulis Budiman Malaysia.

Amin Sweeney (2005) Karya lengkap Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi .Jakarta:  Kepustakaan Populer Gramedia.

Hamzah Hamdani Dan Siti Aisah Murad (Penyelenggara). (2004) Kesusasteraan Melayu Moden (1920-1940) Kuala Lumpur :  Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Ismail Yusof (2008) Kesusasteraan Melayu Lama Dan Baru : Penerbit Universiti Utara Malaysia.

Mohd Taib Osman (2007) Cerita Jenaka Melayu. Kuala Lumpur . Yayasan Karyawan.

Mustafa Mohd Isa (1999) Kajian Teks Melayu Klasik Terpilih. Kuala Lumpur : Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd.

Siti Hawa Haji Salleh (2009) Kelopak Pemikiran Sastera Melayu. Bangi Selangor : Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Zahrah Ibrahim (1986) Sastera Sejarah Interpretasi Dan Penilaian. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka Kementerian Pelajaran Malaysia.


1 comment:

Anonymous said...

boleh tak saya copy article ni untuk tugasan saya? tq