Jom Ikut!

25/04/2014

Falsafah dan Amalan Perubatan Tradisional Melayu


FALSAFAH DAN AMALAN PERUBATAN TRADISIONAL MELAYU


Abstrak
Amalan perubatan tradisional Melayu merupakan warisan turun temurun dari zaman nenek moyang dahulu lagi. Amalan perubatan ini ternyata masih lagi meresapi budaya masyarakat kini. Kepercayaan kepada amalan magis adalah sebahagian falsafah daripada budaya masyarakat tradisional Melayu. Tujuan kajian ini adalah untuk melihat kaedah dan alat yang digunakan oleh pengamal perubatan dahulu di samping turut membandingkan amalan perubatan tradisional masyarakat dahulu dengan masyarakat  kini. Dalam teks ini terkandung lima buah cerita iaitu Cerita Seri Rama, Cerita Malim Dewa, Cerita Malim Deman, Cerita Anggun Cik Tunggal dan Cerita Raja Muda. Dalam kesemua cerita lipur lara ini masing-masing mengamalkan amalan perubatan tradisional sama ada dalam bentuk jampi, mantera ataupun menilik. Reka bentuk kajian ini adalah berbentuk Etnografi iaitu pemerhatian terhadap budaya amalan perubatan tradisional dalam kalangan masyarakat Melayu. Kajian ini juga berbentuk kajian kepustakaan iaitu merujuk kepada bahan-bahan ilmiah seperti buku, jurnal dan artikel. Hasil kajian ini menunjukkan dalam setiap cerita masih lagi mengamalkan unsur magis bagi merawat pelbagai jenis penyakit. 
1.0 Pengenalan
Menurut Hashim Hj. Musa (1994), falsafah secara ringkas ditakrifkan sebagai satu penyiasatan dan penyelidikan secara renungan dan penghujahan tentang sumber dan sifat pengetahuan manusia secara keseluruhannya berdasarkan penelitian dan pengkajian terhadap data-data yang diambil daripada semua aspek alam semesta. Dari sudut lain pula falsafah juga dapat diertikan sebagai satu penyelidikan terhadap sumber dan sifat pengetahuan manusia. Menurut Kamus Dewan Bahasa Edisi Keempat, perubatan ditakrifkan sebagai perihal berubat yang berkaitan dengan ubat atau usaha mengubati seperti ilmu, jabatan dan pakar yang melibatkan perubatan. Dengan kata lain, perubatan ialah segala usaha yang dilakukan untuk menghalang  dan menyembuhkan penyakit.

Jika dilihat falsafah dan amalan perubatan tradisional sememangnya tidak asing lagi dalam kehidupan manusia. Pegangan dan kepercayaan terhadap amalan perubatan telah menjadikan ilmu perubatan sentiasa hidup dalam diri masyarakat sendiri. Perubatan tradisional Melayu merupakan perubatan Melayu yang telah diamalkan oleh para bomoh sejak beberapa abad dahulu. Biasanya pengamal perubatan tradisional Melayu banyak bergantung pada pengetahuan dan ingatan yang diwarisi daripada tok guru mereka secara turun temurun. Selain itu, ada juga yang menyatakan mereka mendapat ilmu tentang perubatan dan rawatan melalui mimpi atau ilham. Jelas di sini ilmu perubatan itu diperoleh melalui pelbagai cara.

Orang Melayu pada zaman dahulu berfahaman animisme. Mereka lebih percaya kepada kuasa lain dan menyembah busut, pokok, sungai dan sebagainya. Setelah kedatangan orang India di kepulauan Melayu, maka merebaknya amalan agama Hindu dalam kalangan orang Melayu. Tradisi animisme ditambah dengan kepercayaan Hindu telah membawa orang Melayu untuk mempercayai makhluk ghaib atau makhluk halus seperti jembalang, hantu, puaka, jin, mambang, dewa dewi sebagai kuasa yang boleh memulihkan atau merawat penyakit. Setelah kedatangan agama Islam di alam Melayu 600 tahun yang lalu, amalan seperti mempercayai kepada kuasa busut, ancak, semah, dan sebagainya semakin hari semakin pupus. (Md Ali Bin Bachik (1996: 158).

Pada zaman penjajahan British, amalan perubatan Barat sangat terkenal sehingga amalan perubatan tradisional Melayu dilupai, terutamanya oleh golongan bangsawan dan para cendekiawan. Oleh hal demikian, masyarakat Melayu lebih cenderung mempercayai perubatan barat yang dibawa oleh penjajah. Hal ini kerana kajian yang dijalankan oleh Barat dalam merawat sesuatu penyakit adalah lebih kepada saintifik. Namun demikian, sejak akhir-akhir ini perubatan Melayu tradisional kian mendapat tempat di hati masyarakat Melayu kerana ia dikatakan lebih berkesan dan terhindar daripada bahan kimia yang boleh memudaratkan penyakit. Selain itu, tidak semua penyakit dapat diubati oleh doktor di hospital jadi ada penyakit-penyakit yang masih memerlukan dukun, bomoh atau pawang untuk mengubatinya. Contohnya penyakit seperti santau, tersampuk, terkena buatan orang, sihir/ilmu hitam/busung, terkena badi, saka dan penyakit lain memerlukan rawatan tradisional untuk merawatnya. 

Oleh demikian kajian mengenai falsafah dan amalan perubatan ini mendapat perhatian oleh pengkaji. Pengkaji telah memilih teks Cerita Lipur Lara untuk dijadikan bahan kajian bagi melihat dan meninjau amalan perubatan yang digunakan oleh masyarakat Melayu pada zaman dahulu. Cerita lipur lara terkenal dalam kalangan masyarakat Melayu kerana cerita-cerita ini mempunyai keunikan yang tersendiri. Cerita Lipur Lara ini sebenarnya berkisarkan kehidupan masyarakat yang terdiri dalam golongan istana dan rakyat-rakyat sebagai pengikut. Anak raja biasanya akan mengembara untuk mencari pasangannya. Dalam pengembaraan itu akan berlaku pelbagai halangan dan rintangan. Watak-watak yang terdapat di dalam Cerita Lipur Lara ini dikatakan mempunyai kesaktian dan kegagahan tersendiri untuk mengatasi segala cabaran yang dilalui. Jelas di sini Cerita Lipur Lara sememangnya menceritakan kehidupan masyarakat dahulu yang digambarkan dengan unsur keindahan, kemewahan, percintaan, kesaktian serta kejadian-kejadian yang luar biasa “supernatural”.

2.0 Objektif Kajian
Objektif kajian ini adalah untuk :
1.      Mengetahui perkaitan falsafah dengan amalan perubatan tradisional melayu.
2.      Melihat kaedah rawatan yang digunakan cerita lipur lara.
3.      Mengenal pasti alat-alat perubatan yang digunakan dalam cerita lipur lara.
4.      Menilai perbezaan amalan perubatan melayu tradisional dalam kalangan  masyarakat dahulu (cerita lipur lara) dengan masyarakat kini.


3.0 Persoalan kajian
Kajian ini dijalankan untuk menjawab beberapa soalan kajian seperti berikut:
1.      Sejauh manakah falsafah dan amalan perubatan berhubungan antara satu sama lain?
2.      Bagaimanakah kaedah rawatan yang digunakan dalam teks yang dikaji?
3.      Apakah fungsi  alat perubatan yang digunakan dalam cerita lipur lara?
4.      Apakah yang membezakan perubatan melayu tradisional dahulu dengan perubatan tradisional kini?

4.0 Kepentingan Kajian
Amalan perubatan sering kali disanggah kerana menyalahi hukum agama. Namun tidak semua daripada amalan perubatan tradisional ini dikatakan  menyekutu Tuhan yang satu. Kajian ini akan menjelaskan terdapat perkara yang boleh diamalkan oleh masyarakat dan perkara yang perlu dielakkan apabila melibatkan penggunaan perubatan tradisonal. Dengan ini minda khalayak pembaca terhadap amalan perubatan tradisional akan lebih bersifat terbuka. Selain itu, kajian ini juga penting untuk pengetahuan generasi kita yang akan datang. Arus permodenan masa kini menyebabkan ramai di antara kita mengangap perubatan tradisional tidak lagi penting kerana kemudahan teknologi kini membolehkan pelbagai penyakit boleh diubati dengan cara perubatan moden. Oleh itu, Kajian ini akan menjelaskan persepsi masyarakat bahawa perubatan tradisional sebenarnya lebih berkesan dan efektif. Secara tidak langsung hasil kajian ini membolehkan kita meninjau perbezaan perubatan tradisional dahulu dengan perubatan yang ada sekarang.

5.0 Metodologi Kajian
Metodologi kajian adalah merujuk kepada kaedah yang paling sesuai untuk menjalankan penyelidikan dan menentukan tatacara yang efektif bagi menjawab permasalahan kajian. Oleh itu, kaedah yang sesuai untuk kajian ini ialah kaedah kualitatif berbentuk kajian etnografi. iaitu kajian terhadap kumpulan yang berkongsikan sesuatu budaya yang berkait rapat dengan amalan perubatan tradisional.  Instrumen kaedah kualitatif ini berbentuk pemerhatian. Dalam kaedah kajian ini, pengakaji menjalankan kajian berbentuk kepustakaan iaitu merujuk kepada buku-buku yang berkaitan dengan tajuk kajian.

6.0 Dapatan Kajian

6.1 Perkaitan falsafah dengan amalan perubatan tradisional melayu
Umumnya falsafah perubatan dapat dibahagikan kepada dua iaitu kesihatan dan penyakit. Kedua-dua ini saling berhubungan dan melengkapi antara satu sama lain. Menurut Haliza Mohd. Riji (2000: 74), Falsafah bidang kesihatan menekankan “ Pencegahan lebih utama daripada mengubati penyakit” manakala falsafah dari segi penyakit pula menyatakan “bagi setiap penyakit ada ubatnya”. Dalam perubatan tradisional Melayu falsafah asas yang digunakan ialah penjagaan kesihatan. Hal ini selari dengan konsep perubatan dan rawatan Islam. Oleh itu setiap orang digalakkan mempelajari dan mempunyai pengetahuan mengenai cara mengamalkan kesihatan yang baik. Kesihatan tubuh badan yang baik lahir dari fizikal dan mental yang cergas. Senaman di awal pagi merupakan amalan boleh diikuti atau dicontohi oleh masyarakat bagi menggerakkan sebahagian anggota badan selepas bangun dari tidur. Selain itu, falsafah kesihatan juga turut mementingkan amalan petua yang diamalkan sejak zaman berzaman. Terdapat dua jenis pertua iaitu petua suruhan dan tegahan. Petua suruhan ini bertujuan bagi mengelakkan sesuatu penyakit itu dihadapi oleh seseorang. Contohnya bagi penyakit demam campak biasanya penyakit ini mudah merebak dan berjangkit. Bagi anggota keluarga yang belum terkena demam campak eloklah meminum air pencuci beras. Sebelum diminum hendaklah membaca Al-Fatihah sebanyak tiga kali. Tegahan adalah cara yang digunakan untuk merawat penyakit. Contohnya bagi penyakit angin mereka dihindari untuk memakan makanan yang sejuk, berangin dan menjalar seperti nangka, kentang, kacang tanah dan lain-lain lagi.

Manakala jika dilihat falsafah kedua ini ia menggambarkan bahawa  manusia tidak harus berputus asa daripada mencuba pelbagai rawatan dan perlu berikhtiar untuk menyembuhkan penyakit. Kadang kala perasaan kecewa sering timbul dalam diri pesakit kerana pelbagai rawatan telah dicuba namun keadaan pesakit masih pada tahap yang sama. Sebenarnya pesakit belum menemui keserasian dengan ubat yang digunakan oleh pengamal perubatan tradisional ini. Kuasa kesembuhan sememangnya terletak pada kuasa Allah S.W.T. Namun penyakit tidak akan sembuh serta-merta tanpa ada pengantara dalam perubatan. Pesakit juga harus sedar dan berpegang kepada pegangan Islam iaitu penyakit yang beransur pulih bukan disebabkan oleh jampi yang digunakan oleh bomoh tapi atas kekuasaan Allah S.W.T. Dalam cerita lipur lara falsafah kesihatan dapat dilihat melalui cerita-cerita yang ditulis dalam cerita Seri Rama, dan cerita Anggun Cik Tunggal.

Dalam cerita Anggun Cik Tunggal ada diceritakan mengenai Tuan Puteri Lindungan Bulan dan Tuan Puteri Gondan Genta Sari yang menangis siang dan malam tanpa beradu dan makan laksana seperti orang gila kerana mengenangkan Tuan Puteri Gondariah yang telah bertukar menjadi ungka putih. Mereka menyerah nasib dan tidak mampu berbuat apa-apa. Dalam cerita ini menggambarkan masyarakat yang mudah berputus asa sehingga mengabaikan kesihatan diri sendiri.

Selain itu terdapat juga falsafah lain yang berkait dengan amalan perubatan iaitu falsafah kehidupan. Menurut Haliza Mohd Riji (2000:57), Falsafah kehidupan merangkumi kepercayaan kepada pencipta dan ciptaan-Nya, kejadian manusia dan peranan mereka di muka bumi ini. Kehidupan bagi pengamal perubatan Melayu ialah kehidupan di dunia dan hubungannya dengan kehidupan di alam akhirat. Dalam hal ini bomoh menjelaskan beberapa kepercayaan dan keyakinan utama yang menjadi teras pegangan orang-orang beriman. Semua yang ada di muka bumi ini adalah hak milik pencipta. Begitu juga dengan amalan perubatan semuanya mesti berpegang kepada falsafah Allah berkuasa atas setiap kejadian. Setiap ilmu yang diperoleh manusia merupakan ilham dari Allah. Begitu juga ilmu mengenai kegunaan tumbuhan sebagai bahan ubat-ubatan. Tanpa ilmu daripada Allah manusia tidak akan tahu tumbuhan mana satu yang boleh dijadikan ubat. Jelaslah di sini amalan perubatan bomoh, pawang, dukun mestilah berpegang prinsip Tuhan yang mencipta dan Dialah yang menyembuhkannya.

6.2 Mengenal pasti  kaedah  perubatan yang digunakan dalam cerita lipur lara.
6.2.1    Mantera
Mantera merupakan susunan kata-kata puitis, mempunyai makna tertentu untuk maksud atau tujuan yang tertentu ( Md. Ali bin Bachik 1996: 158). Mantera merangkumi jampi, serapah, penawar, tangkal dan sebagainya. Mantera dilafazkan dengan kata-kata magis yang membawa pengertian dan maksud tertentu sebagai alat untuk berkomunikasi dengan makhluk ghaib. Berdasarkan penelitian yang dibuat terhadap cerita lipur lara ini, terdapat unsur  penggunaan mantera atau jampi dalam beberapa buah cerita. Contoh penggunaan mantera dalam Cerita Lipur Lara adalah  seperti berikut:

“ Maka Kera kecik pun membakar cendana, gaharu, kemeyan barus dan diusapkan air mawar serta dipercikan kepada sekalian orang yang mati itu pun kembali hidup semuanya”.
               (Cerita Seri Rama:60)

Petikan di atas merupakan cara jampi yang digunakan oleh Kera kecik untuk menghidupkan  rakyatnya yang sudah mati kembali seperti sedia kala. Jika dilihat sukar untuk kita percaya bahawa mereka yang mati boleh hidup semula namun masyarakat dahulu dipenuhi dengan  ilmu kesaktian sehinggakan sesuatu yang mustahil menjadi seperti yang diinginkan.

Maka ia pun lalu masuk ke dalam suatu bilik yang sunyi, membuka peti kecil kesaktian, mengambil tungkul gaharu cendana janggi, dengan sebatang dian besar ibu kaki, panjang sejengkal jari manis, lalu bertudung dengan kain kuning, bertiang tunggal menghadapi dian itu, dengan beberapa mentera ilmu hikmat yang dibacanya, sehingga sampailah hulu dinihari besar baharulah sudah”.
                                                                                                 ( Cerita Malim Dewa: 125)

Maharaja Pertukal, segeralah menyambut ubat itu, lalu dijampi dimenterai dengan beberapa ilmu hikmat petawar bisanya itu, maka Sultan Baginda Raja Bujang disuruh membakar kemeyan mendung jati, disemburkan kepada tubuh adinda baginda serta dipercikan dengan tepung tawar dan ditabur bertih dan kunyit, maka tuan puteri Andam Dewi pun bangunlah seperti sedia kala”
                (Cerita Malim Dewa:130-131)

Maka ia pun lalulah membaca mentera ilmu syairnya, panah Rajuna namanya, menuju Tunku Gombang Malim Dewa itu, maka dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta’ala panah itu pun kena kepada baginda, maka Tuanku Malim Dewa  lalulah mangkat di atas ribaan isterinya”.
         (Cerita Malim Dewa: 155)
             
Petikan di atas menerangkan unsur mantera yang telah digunakan di dalam teks Cerita Malim Dewa untuk mengubati penyakit Puteri Andam Dewi yang pengsan akibat dituju tilik makrifat oleh Maharaja Pertukal. Tiada tabib atau bomoh lain yang boleh mengubati Tuan Puteri melainkan tuan yang mengantar tuju tilik makrifat itu sendiri.

 “ Maka kemeyan itu pun dibakarnya serta diasapkan kepada lidi itu, Raja Tunggal pun segera bersawab, Ya Ilahi, Ya Rabbi, Ya Saidi, Ya Maulai, Ya Tuhanku, jikalau sah aku anak raja yang turun-temurun, ayahku turus negeri payung sekaki di kayangan, dan bondaku pasak negeri Tiku Pariaman ini, barang aku cita yang menjadi, barang yang aku pinta diperolehnya, hiduplah Tuan Puteri Gandariah ini pulang pulih rupanya sedia kala”
          (Cerita Anggun Cik Tunggal:388)

Mantera dalam petikan di atas digunakan bagi tujuan mengubati Tuan Puteri Gandariah yang telah menjadi Ungka Putih. Diceritakan setelah bacaan mantera ini, dengan takdir Allah subhanahuwa Ta’ala bangkai Ungka Putih pun hilang dan menjelma kembali menjadi Tuan Puteri Gondan Gandariah serta pulih seperti sifatnya sedia kala.

 “ Maka bidan yang ketujuh dan tabib,bomoh dan dukun pun turunlah ke tanah di bawah istana, membawa bertih beras kunyit, tepung tawar, maka lalulah dijampi oleh tuk bidan tujuh dan tabib, bomoh dan dukun itu, membuangkan jemalangnya, lalulah segera ditaburkan bertih, beras kunyit dan dipercikkan air tepung tawar kepada putera baginda itu, maka barulah ia membuka matanya lalu menangis”
                                                                                                 (Cerita Raja Muda:400)
Dalam cerita Raja Muda ini, khidmat bomoh, tabib dan dukun diperlukan untuk menjampi raja muda yang baru lahir. Tuan Puteri Nur Lela mengalami kesulitan ketika bersalinkan raja muda kerana kelahiran raja muda tidak seperti bayi lain. Setelah lahirnya raja muda, Tuan Puteri Nur Lela pun mangkat. Peranan dukun, bomoh dan tabib ini telah dapat menyelamatkan bayi kandungan Puteri Nur Lela.

6.2.2    Menilik
Menilik merupakan salah satu kaedah yang digunakan dalam perubatan tradisional. Menilik di sini membawa maksud mencari punca penyakit yang sebenarnya. Sesetengah bomoh atau dukun menggunakan kemenyan untuk menilik penyakit. Menilik ini turut dikatakan sebagai ramalan oleh bomoh terhadap sesuatu penyakit atau perkara yang berlaku yang melibatkan diri pesakit. Hukum menilik dalam Islam adalah haram dan berdoasa kerana ianya berbentuk khurafat atau syirik. Syirik atau khurafat di sini bermaksud seseorang itu boleh meramal perkara yang telah berlaku atau akan berlaku sedangkan sesuatu perkara itu hanya Allah yang mengetahui dan menetukannya. Dalam Al-Quran juga turut menjelaskan hukum menilik ini iaitu seperti di bawah:

Firman Allah s.w.t. dalam Surah Al-Maaidah, ayat 90, yang bermaksud, "Wahai orang-orang yang beriman! Bahawa sesungguhnya arak, dan judi, dan pemujaan berhala, dan MENILIK NASIB dengan batang-batang anak panah, adalah (semuanya) kotor (keji) dari perbuatan Syaitan. Oleh itu hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu menjadi orang-orang yang berjaya."

Kebiasaannya, mereka yang pergi menilik nasib adalah mereka yang merasa hina dan kecewa, yang hilang motivasi dan pengharapannya kepada Allah S.W.T. Sebelum pergi menilik nasib secara tidak langsungnya mereka sudah pun meletakkan pengharapan, pergantungan, dan kepercayaan kepada rahsia yang bakal diketahuinya yang diyakini akan mengubah hidup mereka. Dalam Cerita Lipur Lara ini terdapat unsur-unsur perubatan tradisional yang menggunakan unsur menilik ini. Contoh kaedah menilik yang terdapat dalam Cerita Lipur Lara ialah seperti berikut:

Setelah sudah, dipulih itu, ditabur beras kunyit maka diasap dengan kemeyan, sudah itu ia pun menarik tudung, maka bertiliklah ia dengan memeluk tubuhnya serta berdiam dirinya berapa-rapa lamanya, daripada petang sampailah pada waktu dinihari maka barulah membuka tudungnya
      ( Cerita Seri Rama: 7)

Petikan teks Cerita Seri Rama turut menggunakan kaedah menilik atau dikenali sebagai tilik  nasib. Contohnya Raja Seri Rama telah meminta abangnya iaitu Raja Laksamana untuk menilik nasibnya mengapa dia tidak dikurniakan anak dan bagaimanakah cara untuk dia mendapatkan anak. Setelah ditilik, Raja Laksamana memberitahu bahawa adiknya akan beroleh anak sekiranya memenuhi syarat-syarat yang telah dinyatakan itu.

“jika jarum patah pun tuan hamba ketahui, apatah hal cucu hamba seorang, tiada dapat tahu…”
“ Maka apa hamba katakan kepada kera kecik itu, tiada juga dipakainya lalu diterkamnya hamba, maka pengsanlah ia, jatuh ke negeri Bandar Tahwil, iaitu rajanya bernama Syah Kobad pada ketika ini, adalah ia tengah dipermain oleh Tuan Puteri Renek Jintan”.
    ( Cerita Seri Rama: 34)

Petikan di atas merupakan perbualan oleh Raja Syah Numan dengan Matahari. Raja Syah Numan bertanyakan kepada matahari tentang keberadaan cucunya Kera Kecik. Berdasarkan ramalan Matahari, kera kecik telah jatuh di negeri Bandar Tahwil dan Kera kecik sedang dijadikan mainan oleh seorang puteri.

Maka sembah seorang tabib yang tua sekali, ampun tuanku beribu-ribu ampun, sembah patik harapkan diampun, maka adapun gering paduka adinda ini kepada pandangan petua patik, terlalu amat sangatlah, kerana kedatangan bencana ini daripada Maharaja Pertukal
                                                                                                 (Cerita Malim Dewa: 126)

Dalam petikan teks Malim Dewa ini ada diceritakan ilmu menilik yang digunakan oleh tabib untuk mengetahui punca sebenar penyakit yang dihadapi oleh tuan puteri. Berdasarkan ramalan tabib tersebut penyakit tuan puteri adalah disebabkan oleh hasad dengki Maharaja Pertukal yang tidak dapat memiliki tuan Puteri Andam Dewi. Dengan adanya ramalan daripada tabib maka dapatlah diketahui punca sebenar penyakit Puteri Andam Dewi yang telah pengsan dan tidak sedarkan diri seperti orang mati.

Maka Raja Laksamana pun kembali lah ke istana menyuruh juak-juak panglimanya menangkap nakhoda Bahar, hendak dihalusi periksa kepada ahli nujum akan perkhabaran mangkat anakanda baginda…”
( Cerita Anggun Cik Tunggal: 348)

Maka adalah hal paduka anakanda sudah menjadi ungka putih itu, kepada fikiran patik silakanlah tuanku panggil ahli nujum minta lihatkan paduka Raja Tunggal Junjungan itu, sudahkah ia mangkat ataupun tidak…”
(Cerita Anggun Cik Tunggal: 348)

Maka ia pun lalulah menyembah, dan segera membuka ramalnya dan membilang angka abjad… lidah patik berkata menyembahkan ke bawah duli tuanku ini, adapun di dalam ramal patik ini tuanku, sebab pun paduka anakanda beralih rupa menjadi ungka putih itu kerana mungkir perjanjian dengan anakanda Raja Tunggal Junjungan”.
(Cerita Anggun Cik Tunggal: 349)

Petikan teks Cerita Anggun Cik Tunggal di atas turut menggunakan unsur tilik ini. Petikan di atas menerangkan Raja Laksamana telah menitahkan orang suruhannya menangkap nakhoda Bahar. Ahli nujum diperintahkan untuk menilik sama ada kata-kata nakhoda Bahar benar atau pun dusta. Di samping itu, ahli nujum juga diperintahkan untuk menilik sama ada Raja Tunggal Junjungan masih hidup lagi atau pun tidak. Jelas di sini peranan ahli nujum tersebut adalah ditugaskan  untuk meramal perkara yang telah berlaku.

6.2.3    Doa
Kamus Dewan Edisi Keempat mendefinisikan doa sebagai permohoan atau permintaan kepada tuhan. Menurut Azharuddin Sahil (2002), doa merupakan pembuka pintu terhadap semua rahmat Allah. Banyak hadith yang menyatakan doa itu adalah pintu rahmat. Manakala menurut Haliza Mohd. Riji (2000), Doa terdiri daripada perkataan-perkataan yang diambil daripada Al-Quran, hadis dan ungkapan orang dahulu kala. Terdapat sesetengah masyarakat yang mengangap doa dan jampi merupakan perkara yang hampir sama iaitu meminta untuk menyembuhkan penyakit. Namun terdapat perbezaan diantara dua konsep ini. Jampi merupakan perkara yang melibatkan perkataan yang bertujuan menggerakkan hakikat sesuatu manakala doa pula berupa permohonan kepada Allah agar perubatan yang dijalankan mendapat rahmat. Dalam konteks yang lain, doa bukan sahaja memberi maksud permohonan seseorang dari tuhannya tetapi boleh diertikan sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Allah S.W.T. Hikmat jampi atau doa bukan sahaja digunakan untuk tujuan perubatan sahaja tetapi lebih mustajab dan lebih mendatangkan kesan dalam diri seseorang apabila sesuatu yang dihajati itu benar-benar ikhlas. Dalam cerita lipur lara ini turut diceritakan penggunaan doa oleh masyarakat yang terdiri daripada golongan istana. Antara jenis doa yang digunakan dalam cerita lipur lara ialah:

Baginda kedua laki isteri menyiramkan anakanda kedua laki isteri dengan air tolak bala dan doa selamat
         (Cerita Malim Deman:220)

Hatta setelah sudah bertangis-tangisan itu, maka Raja Anggun Cik Tunggal pun bertitah membuat kenduri arwah doa selamat dan tolak bala”.
                                                                                            (Cerita Anggun Cik Tunggal: 340)
 
Maka tuk bidan tua pun tampilah mencucur air dengan beberapa jampi doanya”
      ( Cerita Raja Muda: 402)

Dalam Cerita Malim Deman ada diceritakan mengenai air tolak bala. Air yang dibacakan doa tolak bala turut dipanggil air penawar oleh masyarakat. Air tolak bala biasanya digunakan bagi tujuan untuk menghindari perkara-perkara yang tidak diingini berlaku sama ada dari segi penyakit ataupun musibah. Namun manusia hanya berusaha sahaja untuk menolak bala tetapi tidak boleh menyakini air tersebut boleh menolak bala. Hal ini kerana yang mampu menolak bala ialah Allah S.W.T sahaja. Sekiranya seseorang itu menyakini bahawa air tersebut boleh menolak bala maka ia akan membawa kepada amalan syirik. Doa ini sebenarnya berkait rapat dengan falsafah perubatan tradisional melayu yang telah diceritakan di atas tadi iaitu walaupun pesakit telah menggunakan pawang dalam merawat penyakit yang dihadapi tetapi pesakit sendiri harus berdoa  kepada Allah S.W.T untuk memohon agar sakit yang dihadapi pulih seperti sedia kala. Hal ini kerana pawang adalah orang tengah yang bertujuan mengubati pesakit iaitu dengan izin Allah s.w.t maka penyakit yang dihadapi oleh pesakit pun akan pulih.

6.3 Mengenal pasti alat-alat perubatan yang digunakan dalam cerita lipur lara
Alat sememangnya merupakan tunjang utama bagi seorang dukun, bomoh, pawang dan tabib untuk digunakan dalam upacara perubatan. Kebanyakan perubatan yang diamalkan  menggunakan bahan-bahan yang diperoleh daripada tumbuh-tumbuhan dan herba. Namun demikian, tidak semua pawang atau dukun yang menggunakan herba sepenuhnya dalam rawatan tradisional ini. Terdapat beberapa alat yang digunakan oleh bomoh dalam cerita lipur lara  bagi merawat penyakit. Contoh alat yang digunakan ialah:

 Maka diasaplah kemenyan barus, disiramkan ke peterana dipulihkan, setelah sudah dipulih paterana itu dengan tepung tawar, baharulah ditegakkan dian, ditabur bertih beras kunyit”.
    ( Cerita Seri Rama: 7)
Maka berkatalah Raja Laksamana, hai mak inang tua, siapkan hamba:pertama, tikar pacar sehelai, permaidani sehelai, paterana satu, dian sebatang, tepung tawar satu, bertih, beras kunyit
    ( Cerita Seri Rama: 18)

Maka raja laksamana pun diambilkan kain putih panjang delapan hasta, ditarik dibuatnya tudungnya, ia pun bertiliklah
                           ( Cerita Seri Rama: 19)

 Ayuhai Si Kembang Cina, ambillah beta kemenyan mandung jati ”.
                                                                                                            ( Cerita Malim Dewa: 89)

Maka ia pun mengambil tungkul gaharu cendana janggi, dengan sebatang dian besar ibu kaki, panjang sejengkal jari manis, lalu bertudung dengan kain kuning...”                                                                                                
          ( Cerita Malim Dewa: 125)


Maka ia pun segeralah membakar kemenyan mendung jati, disembur kepada tubuh adinda baginda, serta dipercikkan dengan tepung tawar dan ditabur bertih beras kunyit”.
          ( Cerita Malim Dewa: 131)

Maka air mawar pun dicucurkannya kepada jenazah baginda itu, serta dipecut dengan lidi nyiur hijau itu tujuh kali, maka dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta’ala, Tuanku Gombang Malim Dewa pun bersin tiga kali berturut-turut”.
                                                                                                          ( Cerita Malim Dewa: 158)

 Maka bidan tujuh pun mendudukkan putera baginda di atas nyiur gading kedua bijinya bersama ayam itu, kemudian barulah dijamu hantu air dan ditabur bertih, beras kunyit, dipercik tepung tawar lalu disiramkan, maka Putera pun menangis”.
                  ( Cerita Malim Deman: 226)

 Maka Tuan Puteri Kaca Bertuang pun segeralah masuk ke dalam bilik peraduannya, membuka peti kecil benian sakti, mengambil kemenyan mandung jati, lidi nyiur hijau tujuh batang, maka dibawa keluar lalu dirampatkannya kepada tubuh Raja Tunggal Jungjungan”.
                         ( Cerita Anggun Cik Tunggal: 374)

Maka tuk bidan yang tua pun lalu merambas dengan kain tujuh warna:pertama kain putih, kedua kain hitam, ketiga kain kuning, keempat kain biru, kelima kain merah, keenam kain ungu, ketujuh kain ainulbanat, kain kerajaan, setelah dirambas tuk bidan tua tujuh kali itu, lalu dibawa putera baginda naik ke istana
                                                                                                         ( Cerita Raja Muda: 400)

Maka Tuan Puteri Bidadari Segerba pun segerahlah mengambil air mawar,dicucur kepada tubuh anakanda, maka dengan seketika itu juga Tuan Puteri Renik Jintan pun hiduplah”.
( Cerita Lipur Lara: 501)

Dalam Cerita Lipur Lara, alat yang paling ketara digunakan oleh pawang ialah kemenyan. Kemenyan merupakan sejenis bau-bauan yang berwarna kehitam-hitaman atau coklat berbelang putih. Kemenyan akan mengeluarkan bau yang unik apabila dibakar. Bau kemenyan ini amat digemari oleh makhluk halus. Biasanya kemenyan digunakan oleh pawang untuk berhubung dengan makluk ghaib. Setelah kemenyan dibakar ia akan diikuti dengan bacaan mentera. 

                Selain kemenyan, bertih dan beras kunyit sering digunakan oleh pawang dalam cerita Lipur Lara ini. Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat, bertih merujuk kepada padi yang digoreng (direndang) tanpa minyak dan dibuang kulitnya. Manakala beras kunyit pula merupakan beras yang dikuningkan dengan kunyit. Menurut Aishah Haji Mohamed et.al  (2012), bertih beras kunyit secara simbolik mempunyai semangat, kebesaran, kekuatan dan kuasa. Bertih digunakan dalam proses mengetahui keupayaan bomoh mengubati pesakit, mengenal pasti jenis dan penyebab penyakit. Beras kunyit pula mempunyai kualiti yang boleh menawarkan dan mengimbangkan unsur-unsur lain yang ada dalam alam sejagat termasuklah tubuh manusia. Dengan menabur beras kunyit (sambil membaca jampi) di sekeliling pesakit dan bangsal, segala bencana dipercayai boleh dihindari. Kekuatan dan kebesaran beras kunyit ini boleh dipindahkan ke persekitaran, bomoh dan juga pesakit. Kekuatan dan kekuasaan unsur-unsur jahat yang ada dalam persekitaran boleh menjadi lemah apabila terkena beras kunyit yang dijampi.  

            Penggunaan dian, air mawar dan lidi nyiur turut dikatakan alat yang penting bagi upacara jampi dalam cerita Lipur Lara ini. Dian merupakan sejenis pelita daripada lilin yang berbentuk silinder dan mempunyai sumbu di tengahnya. Air mawar pula merupakan air diambil dari bunga mawar. Bunga mawar ini adalah bunga yang mengeluarkan bau yang wangi. Biasanya air bunga mawar dipercikkan kepada pesakit yang pengsan atau tidak sedarkan diri.  Lidi nyiur pula merupakan lidi yang diambil dari sebatang pokok kelapa yang digunakan dalam perubatan tradisional ini. Gaharu pula merupakan sejenis kayu harum yang berasal dari pohon tengkaras. Manakala cendana janggi pula terdiri daripada pokok yang merah warna kayunya.
                       
6.4       Menilai perbezaan amalan perubatan melayu tradisional bagi  masyarakat dahulu (cerita lipur lara) dan masyarakat kini. 

Amalan perubatan dalam Cerita Lipur Lara banyak berkisarkan tentang perubatan tradisional yang diamalkan oleh golongan pawang, tabib, bidan, bomoh dan sebagainya. Ilmu yang diamalkan oleh pawang lebih kepada ilmu-ilmu yang berhubung dengan alam ghaib. Berbanding dengan perubatan hari ini lebih menggunakan ayat-ayat suci al-Quran. Perubatan yang menggunakan ayat-ayat al-Quran biasanya diamalkan oleh para ustaz. Setiap bacaan dimulai dengan doa. Pada prinsipnya, amalan perubatan menurut perspektif islam mestilah didasari dengan sumber dari al-Quran dn al-sunnah. Sekiranya berlaku kontradiksi dengan prinsip akidah Islam maka amalan tersebut dianggap terkeluar dari landasan Islam. Kandungan isi jampi dalam perubatan Islam haruslah jelas dan tidak terpesong dengan perkara-perkara yang menyekutukan kekuasaan Allah.

Namun, terdapat juga segelintir masyarakat kini yang masih lagi menggunakan khidmat bomoh atau dukun. Jika dibandingkan dengan pawang atau bomoh masyarakat dahulu dan kini memang terdapat perbezaannya. Dalam Cerita Lipur Lara pawang terdiri daripada mereka yang mempunyai kesaktian atau unsur magis sehinggakan mampu mengubati orang yang telah meninggal. Manakala pawang kini sekadar mengubati penyakit-penyakit yang biasa sahaja. Dalam kelima-lima buah cerita Lipur lara masing-masing menggunakan kemenyan sebagai alat utama yang penting dalam mengubati pesakit. Namun hari ini penggunaan kemenyan tidak digunakan sepenuhnya. Bomoh yang ada kini biasanya menggunakan limau, telur ayam kampung, sirih pinang, bunga, air kolah masjid dan sebagainya tujuan perubatan. 

Selain itu bomoh yang ada pada hari ini biasanya mengubati pesakit di rumahnya sendiri. Pesakit sendiri akan datang dan menyediakan bahan-bahan seperti yang dipinta oleh bomoh. Jampi yang digunakan dalam cerita Lipur Lara agak berbeza dengan masyarakat  hari ini. Dukun atau bomoh digambarkan mempunyai kuasa luar biasa atau kesaktian. Kesaktian dapat dilihat apabila angin yang diseru datang dengan kencang. Jika dilihat amalan perubatan tradisional dahulu mempunyai kelainan sedikit. Amalan perubatan tradisional melayu hari ini lebih kepada kaedah merawat penyakit secara tradisional. Maksudnya di sini kaedah rawatan ini adalah berbentuk petua yang boleh diamalkan oleh sesiapa sahaja. Bahan yang digunakan juga berbeza dengan amalan masyarakat dalam cerita Lipur Lara. Masyarakat dahulu menggunakan bahan-bahan yang saling berhubungan dengan alam ghaib. Berbeza dengan masayarakat kini yang menggunakan bahan-bahan seperti tumbuhan yang mana telah terbukti secara saintifik khasiat  nya mampu merawat pelbagai jenis penyakit.  Contohnya daun dukung anak dipercayai mampu merawat penyakit pingggang dan batu karang.


7.0 Kesimpulan
Berdasarkan pemerhatian terhadap teks Cerita Lipur Lara ini, dapatlah disimpulkan bahawa penggunaan amalan perubatan tradisional telah mempengaruhi amalan hidup masyarakat Melayu sehingga ke hari ini. Pada pandangan sains moden, amalan dan rawatan secara tradisional ini masih relevan kerana falsafah nya yang holistik iaitu merangkumi aspek-aspek kerohanian, fizikal dan mental. Sejak orang Melayu memeluk Islam, cara perubatan turut berlandaskan Islam. Penggunaan jampi dan mantera telah diganti dengan “ Bismillah” atau doa-doa dari ayat al-Quran dan penutupannya disudahi dengan kalimah syahadah. Walaupun demikian masih lagi terdapat masyarakat yang masih lagi mengamalkan ilmu ghaib ini kerana ilmu yang diperoleh sudah sebati dalam diri dan telah diwarisi turun-temurun. Dalam perubatan persoalan hukum haram haruslah menepati hukum syarak. Sekiranya kita percaya ada kuasa lain yang boleh menyembuhkan penyakit maka kita adalah tergolong daripada mereka yang percaya kepada perkara syirik. Mereka yang mempercayainya terdiri daripada mereka yang tidak percaya dengan kuasa Allah S.W.T. Penggunaan jampi tidak salah asalkan betul caranya iaitu menggunakan ayat-ayat suci al-Quran dan tidak menyimpang kepada ajaran Islam. Penelitian yang dibuat terhadap kelima-lima cerita jelas menunjukkan masyarakat pada zaman dahulu terlalu kuat pegangan animisme dalam diri. Mereka mengamalkan ilmu kesaktian sehinggakan mereka yang sudah meninggal boleh dihidupkan semula. Jika di fikir logik sememangnya perkara itu tidak masuk akal. Selain itu, hasil penelitian terhadap teks Cerita Lipur Lara ini didapati walaupun terdapat perbezaan perubatan masyarakat dahulu dengan masyarakat kini tetapi kepercayaan masyarakat dahulu dan kini masih lagi sama.Bibliografi:

A.Samad Ahmad (1982). Warisan Perubatan Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Aishah@Eshah Mohamed, and Abd Aziz Haji Bidin , (2012) Tumbuhan dalam upacara perbomohan: kes Main Teri di Kelantan (Plants in the healing ritual ceremony: The case of Main Teri in Kelantan). Geografia : Malaysian Journal of Society and Space, 8 (4). pp. 56-63. ISSN 2180-2491
Azharuddin Sahil (2002), Doa: Makbul atau tetolak. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd.
Hashim Hj. Musa (1994), Pengantar Falsafah Bahasa. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Kamus Dewan Edisi Keempat  (2005). Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur

Mohd. Taib Osman (2004), Cerita Lipur Lara. Kuala Lumpur: Perpustakaan Negara Malaysia.
Zainal Abidin Borhan et.al (\1996), Adat Istiadat Melayu Melaka, ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Melaka: Insititut Kajian Sejarah dan Patriotisme Malaysia.

No comments: